Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. telefon
Anasayfa   |  
Hakkımızda
  |  
Hizmetlerimiz
  |  
Mevzuat
  |   Referanslar   |   Haberler   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim
 
 
İş Güvenliği Eğitimi

İş görenlerin, tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar hakkında bilgilendirilmesi, Bu tehlikeli durumlara karşı alınacak önlemlerin yaşam biçimi haline getirilmesidir. . İş kazalarının %88′i çalışanların Tehlikeli Hareketlerinden meydana gelmektedir. ARIN OSGB olarak müşterilerimizin iş kazalarından korunması için var gücü ile gayret sarf etmektedir.
İş Kanunu’nun 77. maddesine dayanılarak uygulamaya sunulan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği;
Madde 4: ” İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler” denilmektedir.
İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ARIN OSGB tarafından verilmektedir.
YÖNTEM:
Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan onaylı Doktor ve İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, hizmet içi eğitim içeriğinde firmaya özel bir program sağlanmaktadır. Çalışmalarımıza yasal eğitim kurallarına ilave olarak yapılan işin özelliğine uygun olarak, iş başı eğitim ve uygulamaları ile, çalışanlarımız da iş güvenliği konusunda bilinçlendirmektedir.. Bunun sonucu olarak çalışma şartlarında çalışmalarımızda olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir.

EĞİTİM KONULARI:

 

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.

Özel Eğitim Konuları:

 • İşletmemizde çalışan (beyaz yakalı)personellere(İSG denetçileri, Vardiya şefleri, Formen, Tekniker ve Mühendislere) iş güvenliği uygulamalarında tehlike ve risk algılama eğitimleri verilerek işletme ortamında uygulamalar yapılmaktadır.
 • Toprak işleri(Kazı- Dolgu) çalışmalarında iş makineleri işe yapılan işlerde iş güvenliği kuralları,
 • Tünel işlerinde(Ankraj, Bulon, İksa, Beton ve püskürtme beton) iş güvenliği kuralları,
 • Baraj ve gölet işlerinde (dolgu ve beton işleri) iş güvenliği kuralları,
 • Taş kırma ve kum-çakıl ocaklarında iş güvenliği kuralları(Delme-patlatma ve kankasör)
 • Emniyetli araç sürme teknikleri(Nakliye araçları)
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda alınan önlemler (çelik halatlar, korkuluk, muhafazalar ve güvenlik ağları)
 • Liman işlerinde: Genel kargo yüklerinin yükleme ve boşaltmasında(Askılı yük, dökme yük, palet yük ve torba yükler) iş güvenliği kuralları
 • Liman işlerinde: Konteyner indirme-bindirmede (Elleçleme) kilit, bağlama ve palamar işlerinde iş güvenliği kuralları
 • Plastik geri dönüşüm işlerinde (Kırma ve granür) iş güvenliği kuralları
 • Yol yapım işlerinde: Alt yapı, sanat yapıları ve üst yapı işlerinde iş güvenliği kuralları,
 • Köy Hizmetlerinde proje çalışmalarında (Yol, gölet, sosyal tesisler ve atölye işlerinde) iş güvenliği kuralları,
 • Lojistik firmalarında; İstifleme ve depolamada iş güvenliği kuralları,
 • Yemek fabrikaları ve lokantalarda hijyenik şartlar,

ve diğer konularda eğitim-öğretim verilmektedir.

 

 

 
Arın OSGB Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Mevzuat | Referanslar | Haberler | İnsan Kaynakları | İletişim
Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Tüm Hakkı Saklıdır © 2024
facebook facebook Web Tasarım: Vizly.Com