Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. telefon
Anasayfa   |  
Hakkımızda
  |  
Hizmetlerimiz
  |  
Mevzuat
  |   Referanslar   |   Haberler   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim
 
 
Acil Eylem Planı

Acil eylem planı kapsamında, Firmanın mimari planı çizilecek, plan üzerinde yangın dolapları, yangın tüpleri, yangın ikaz butonları, ilk yardım dolapları, kaçış güzergah ve kapıları ile diğer gerekli malzemeleri gösterir şekilde plan üzerinde işlenecek ve gerekli tüm yerler 3m. Mesafeden rahatlıkla görülebilir şekilde çıktılar halinde teslim edilir. Acil durum organizasyon şemanı planı anlaşması çerçevesinde ise, bu çalışmalar şemalı olarak A4 ve A3 formatında çıktı halinde  firmaya teslim edilir.


İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

- Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
- Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
- Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
- Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
- Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 
Arın OSGB Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Mevzuat | Referanslar | Haberler | İnsan Kaynakları | İletişim
Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Tüm Hakkı Saklıdır © 2024
facebook facebook Web Tasarım: Vizly.Com