Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. telefon
Anasayfa   |  
Hakkımızda
  |  
Hizmetlerimiz
  |  
Mevzuat
  |   Referanslar   |   Haberler   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim
 
 
Tüzükler

İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Dayandığı
Kanun No

Tüzük Adı

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete No

14755690 İş Teftiş Tüzüğü 28.08.1979 16738
2821 İş Kolları Tüzüğü 06.12.1983 18243
2690 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 07.09.1985 18861
506 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü (Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemleri) 22.06.1972 14223
6551 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük 29.09.1987 19589
       
 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TÜZÜKLER

   
  Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkarıldı.)    
  Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkartıldı.)    
  Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Fazla Çalışma Tüzüğü (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğü (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  İş Süreleri Tüzüğü (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yerine yönetmelik çıkartıldı.)    
  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Konut Kapıcıları Tüzüğü (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
1475 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.AÇIKLAMA 22.10.1984 18553
1475 Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır. AÇIKLAMA
24.12.1973 14752
  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 28.04.2006/26152 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
  Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük (Resmi Gazete: 12.06.2005/25843 Yürürlükten Kaldırıldı. Yönetmeliği var.)    
1475 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.AÇIKLAMA 11.01.1974 14765
7201 Tebligat Tüzüğü Resmi Gazete 07.08.2012/28377 Yürürlükten kaldırıldı. 11.09.1959 10303
1475 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.AÇIKLAMA
12.09.1974 15004
       

Alıntıdır.

 
Arın OSGB Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Mevzuat | Referanslar | Haberler | İnsan Kaynakları | İletişim
Arın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Tüm Hakkı Saklıdır © 2024
facebook facebook Web Tasarım: Vizly.Com